KS AKRO FLY

ksakrofly@gmail.com

Klub Sportowy
AKRO FLY

O klubie

Klub Sportowy AKRO FLY rozpoczął swoją działalność latem 2021 w Suchym Lesie (powiat poznański, województwo wielkopolskie).

Inspiracją do założenia klubu stał program „Masz Pasję – Zwyciężasz!” realizowany przez członków-założycieli stowarzyszenia. Był to program motywacyjny dla dzieci i młodzieży, którego głównym fundamentem była osobowość naszego przyjaciela – Mirosława Chudego. To wokół historii jego życia został stworzony scenariusz spotkań z młodzieżą, który miał za zadanie pokazać, że jeśli posiadasz pasję i determinacje w dążeniu do celu to żadne przeciwności losu nie są w stanie ciebie zatrzymać. Atrakcyjna forma spotkań polegająca na przeprowadzeniu mini turnieju szermierczego poprzedzonego opowieściami samego Mistrza przyciągały rzesze uczestników na spotkania. Jego łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi i młodzieżą sprawiała, że spotkania te w zasadzie mogły by ciągnąć się bardzo długo, gdyż zakres poruszanych problemów zawsze mocno wykraczał poza ramy nakreślone w scenariuszach.

Mieliśmy wiele planów, które pokrzyżował smutny rok 2019, gdy straciliśmy Przyjaciela. Lecz wierzyliśmy, że program „Masz Pasję – Zwyciężasz!” będziemy kontynuować, chociaż Mirek to MIREK i zastąpić go nikt nie jest w stanie.

Cały czas poszukiwaliśmy formuły kontynuowania programu, aby jego nazwa znalazła odzwierciedlenie w naszych realnych kolejnych projektach i działaniach. I właśnie tak pojawił się pomysł utworzenia Klubu Sportowego, w którym dzieciaki z pasją będą realizować swoje marzenia i dążyć do swoich celów.  Jest to godna kontynuacja programu „Masz Pasję – Zwyciężasz!” i dobra inwestycja w rozwój pasji naszych  dzieci i młodzieży.

#maszpasje #smulpniewy

Działalność statutowa

Celem działania Klubu jest rozwój i popularyzacja sportu, w tym gimnastyki sportowej, akrobatyki zespołowej i powietrznej oraz tańca sportowego, na terenie gminy Suchy Las, województwa wielkopolskiego, Polski i Świata.

Cele szczegółowe:
1. organizacja zajęć sportowych dla członków Klubu w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
2. programowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży w oparciu
o możliwości techniczne Klubu.
3. angażowanie członków Klubu do różnorodnych form aktywności fizycznej dostosowanej
do wieku, stopnia sprawności fizycznej i zainteresowań sportowych,
4. udział w różnorodnych formach życia sportowego i kulturalnego organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
5. organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz wydarzeń kulturalnych,
6. organizacja letniego i zimowego wypoczynku, w szczególności obozów sportowych, wycieczek oraz półkolonii, szkoleń i zgrupowań,
7. realizacja działań z profilaktyki uzależnień w ramach programów samorządowych i rządowych,
8. szkolenie oraz doskonalenie kadry trenersko-instruktorskiej,
9. promocja i popularyzacja sportu wśród osób z niepełnosprawnościami,
10. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych stowarzyszenia,
11. zapobieganie rozszerzaniu i pojawieniu się uzależnień, narkomani, alkoholizmu, przemocy, agresji wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych , a także wśród członków rodzin,
12. prowadzenie działalności w zakresie rekreacji ruchowej dla młodzieży, dorosłych i osób starszych i seniorów, w tym zajęcia usprawniające, korekcyjne, rehabilitacyjne, różne formy wypoczynku i inne działania prozdrowotne.

Zapisy do grup zajęciowych, na półkolonię, zgrupowania oraz wydarzenia dokonujemy przez poniższy formularz zintegrowany z aplikacją ActiveNow.

Zajęcia - ZAPISY

Miejsce:
Sala Gimnastyczna SP nr 62, ul. Druskienicka32, Poznań
Stacja Grawitacja, Galeria Pestka, al. Solidarności 47, Poznań

Półkolonie - ZAPISY

Miejsce:
CKiBP Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 16
SP nr 62, ul. Druskienicka 32, Poznań

PTAK'24

Przegląd Tańca Akrobatycznego w Powietrzu
Poznań, 23.03.2024
Kliknij tutaj

Kursy doskonalenia - NODN "ORKA"

Zastosowanie pedagogiki cyrku w edukacji dzieci i młodzieży

- Kurs Podstawowy -
część 1

Program:

1. Podstawy teoretyczne pedagogiki cyrku
2. Metodyka i problematyka pedagogiki cyrku - przykłady dobrych praktyk
3.Żonglerka, akrobatyka powietrzna, ekwilibrystyka i elementy tańca
8 godzin (teoria+praktyka)

Zastosowanie pedagogiki cyrku w edukacji dzieci i młodzieży

- Kurs Podstawowy -
część 2

Termin indywidualny

Kurs Aerial

- Kurs Podstawowy - szarfa/hamak -

Termin indywidualny

Kurs wychowawcy kolonijnego

- Czas proponowanego szkolenia 36 godzin -

Termin indywidualny

Kurs jest zgodny z Ustawą o systemie oświaty

Kurs animatora czasu wolnego

- Czas proponowanego szkolenia 36 godzin -

Termin indywidualny

Pracując jako animator zyskujesz podwójnie: bawisz się i zarabiasz pieniądze 🙂

Kurs Kierownika Wycieczek

- Czas proponowanego szkolenia 10 godzin -

Termin indywidualny

Kurs skierowany do każdego nauczyciela lub opiekuna grupy dzieci, wychodzących poza teren szkoły
Oferta specjalna - pokazy i występy
Wielkie wydarzenie wymaga odpowiedniej oprawy.
Jeżeli chcecie przygotować akrobatyczno-taneczny występ/pokaz na jakąkolwiek okazję okolicznościową lub wydarzenie szkolne lub np., osiedlowe – skontaktujcie się z nami. Pomożemy wam przygotować odpowiedną etiudę w trakcie kilku godzin warsztatowych.

Złóż zamówienie na warsztaty/etiudę/pokaz

Telefon

501 898 986

E-mail

ksakrofly@gmail.com

Instagram

@ksakrofly

Facebook

@ksakrofly

Adres

ul. Kraterowa 10a/2, Suchy Las NIP: 972-13-20-691

Kontakt

Formularz kontaktowy

Klub Sportowy AKRO FLY
Skontaktujemy się z Tobą przez e-mail lub telefonicznie.

.

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP”.