KS AKRO FLY

ksakrofly@gmail.com

„Masz Pasję – Zwyciężasz!”

Klub Sportowy AKRO FLY

Program „Masz Pasję – Zwyciężasz!” to program motywacyjny dla dzieci i młodzieży, którego głównym fundamentem była osobowość naszego przyjaciela – Mirosława Chudego. To wokół historii jego życia został stworzony scenariusz spotkań z młodzieżą, który miał za zadanie pokazać, że jeśli posiadasz pasję i determinacje w dążeniu do celu to żadne przeciwności losu nie są w stanie ciebie zatrzymać.

O nas

Program „Masz Pasję – Zwyciężasz!” to program motywacyjny dla dzieci i młodzieży, którego głównym fundamentem była osobowość naszego przyjaciela – Mirosława Chudego. To wokół historii jego życia został stworzony scenariusz spotkań z młodzieżą, który miał za zadanie pokazać, że jeśli posiadasz pasję i determinacje w dążeniu do celu to żadne przeciwności losu nie są w stanie ciebie zatrzymać. Atrakcyjna forma spotkań polegająca na przeprowadzeniu mini turnieju szermierczego poprzedzonego opowieściami samego Mistrza przyciągały rzesze uczestników na spotkania. Jego łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi i młodzieżą sprawiała, że spotkania te w zasadzie mogły by ciągnąć się bardzo długo, gdyż zakres poruszanych problemów zawsze mocno wykraczał poza ramy nakreślone w scenariuszach.

Mieliśmy wiele planów, które pokrzyżował smutny rok 2019, gdy straciliśmy Przyjaciela. Lecz wierzyliśmy, że program „Masz Pasję – Zwyciężasz!” będziemy kontynuować, chociaż Mirek to MIREK i zastąpić go nikt nie jest w stanie.

Cały czas poszukiwaliśmy formuły kontynuowania programu, aby jego nazwa znalazła odzwierciedlenie w naszych realnych kolejnych projektach i działaniach. I właśnie tak pojawił się pomysł utworzenia Klubu Sportowego, w którym dzieciaki z pasją będą realizować swoje marzenia i dążyć do swoich celów. Klub Sportowy AKRO FLY rozpoczął swoją działalność latem 2021 w Suchym Lesie. To chyba godna kontynuacja naszego programu „Masz Pasję – Zwyciężasz!”. 
Mirku, jesteś z nami!

#maszpasje #smulpniewy

Działalność statutowa

Celem działania Klubu jest rozwój i popularyzacja sportu, w tym gimnastyki sportowej, akrobatyki zespołowej i powietrznej oraz tańca sportowego, na terenie gminy Suchy Las, województwa wielkopolskiego, Polski i Świata.

Cele szczegółowe:
1. organizacja zajęć sportowych dla członków Klubu w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
2. programowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży w oparciu
o możliwości techniczne Klubu.
3. angażowanie członków Klubu do różnorodnych form aktywności fizycznej dostosowanej
do wieku, stopnia sprawności fizycznej i zainteresowań sportowych,
4. udział w różnorodnych formach życia sportowego i kulturalnego organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
5. organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz wydarzeń
kulturalnych,
6. organizacja letniego i zimowego wypoczynku, w szczególności obozów sportowych, wycieczek oraz półkolonii, szkoleń i zgrupowań,
7. realizacja działań z profilaktyki uzależnień w ramach programów samorządowych i rządowych,
8. szkolenie oraz doskonalenie kadry trenersko-instruktorskiej,
9. promocja i popularyzacja sportu wśród osób z niepełnosprawnościami,
10. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych stowarzyszenia,
11. zapobieganie rozszerzaniu i pojawieniu się uzależnień, narkomani, alkoholizmu, przemocy, agresji wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych , a także wśród członków rodzin,
12. prowadzenie działalności w zakresie rekreacji ruchowej dla młodzieży, dorosłych i osób starszych i seniorów, w tym zajęcia usprawniające, korekcyjne, rehabilitacyjne, różne formy wypoczynku i inne działania prozdrowotne.

AKCJA „1% - wiele spełnionych marzeń

Przekaż 1% podatku na spełnienie dziecięcych marzeń!

Dzięki Państwa wsparciu możemy nie tylko prowadzić zajęcia i warsztaty lecz realizować festiwale, koncerty, obozy, półkolonie, wydarzenia sportowe i kulturalne. 1% zbieramy w ramach porozumienia z naszym partnerem, z którym łączą nas zbieżne cele statutowe.

Zachęcamy, aby i w tym roku wesprzeć Stowarzyszenie Klub Sportowy AKRO FLY i Teatr „Z GŁOWĄ W CHMURACH” podczas wypełniania PIT-u.

Działania charytatywne

Zajęcia - Sezon 2023/24

Miejsce: ul. Druskienicka32, Poznań
Sala Gimnastyczna
SP nr 62

NODZ „ORKA”

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ORKA (dalej: NODN ORKA) został utworzony w 2022 roku na bazie doświadczeń Organu Prowadzącego – Stowarzyszenia KS AKRO FLY, Szkoły Akrobatyki i Teatru Akrobatycznego „Z GŁOWĄ W CHMURACH”, którzy od wielu lat organizowali szkolenia, kursy, seminaria oraz konferencje naukowe kierowane do nauczycieli, trenerów, instruktorów i animatorów.

Celem działalności NODN ORKA jest przekazanie Nauczycielom zasobów wiedzy i umiejętności posiadanych przez kadrę merytoryczną, przy jednoczesnym wprowadzeniu w edukację ducha nowoczesności, a przede wszystkim spojrzeniu na edukację z nowatorskiego punktu widzenia poprzez wdrażanie elementów pedagogiki cyrku.
NODN ORK jest instytucją, która realizując działania statutowe, łączy innowacyjne metody kształcenia i podnoszenia kompetencji zawodowych z przywiązaniem do tradycji i szacunku do zawodu Nauczyciela.

NODZ „ORKA” posiada akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Nauczycieli jako grupy zawodowej, która poprzez udział w edukacji i wychowaniu wielu pokoleń pełni niezwykle ważną rolę w społeczeństwie, NODN posiada niezbędne środki do organizacji szkoleń (kursów, warsztatów, seminariów, konferencji) na wybrany przez zleceniodawcę temat dla dowolnej grupy Nauczycieli, z możliwością organizacji spotkań we własnych pomieszczeniach (Szkoła Akrobatyki ul. Maltańka 1 w Poznaniu/ SP nr 62 ul. Druskienicka32 w Poznaniu) lub w wybranym i dogodnym dla zleceniobiorcy miejscu.

Proponowane kursy

Zastosowanie pedagogiki cyrku w edukacji dzieci i młodzieży

- Kurs Podstawowy -
część 1

Program:

1. Podstawy teoretyczne pedagogiki cyrku
2. Metodyka i problematyka pedagogiki cyrku - przykłady dobrych praktyk
3.Żonglerka, akrobatyka powietrzna, ekwilibrystyka i elementy tańca
8 godzin (teoria+praktyka)
Termin: 02-03.12.2022

Zastosowanie pedagogiki cyrku w edukacji dzieci i młodzieży

- Kurs Podstawowy -
część 2

Zastosowanie pedagogiki cyrku w edukacji dzieci i młodzieży

- ŻONGLERKA -
Kurs podstawowy i rozszerzony

Kurs AERIAL
(I i II stopnia)

- AERIAL SILK/ SZARFA -

Kurs AERIAL
(I i II stopnia)

- AERIAL HOOP/ KOŁO -

Kurs AERIAL
(I i II stopnia)

- HAMAK/ AERIAL YOGA -

Kurs animatora czasu wolnego

Kurs asystenta kulturowego oraz międzykulturowego

ZAPISY/ZGŁOSZENIA

Oferta specjalna dla szkół i grup zorganizowanych

Wielkie wydarzenie wymaga odpowiedniej oprawy.
Jeżeli chcecie przygotować akrobatyczno-taneczny występ/pokaz na jakąkolwiek okazję okolicznościową lub wydarzenie szkolne lub np., osiedlowe – skontaktujcie się z nami. Pomożemy wam przygotować odpowiedną etiudę w trakcie kilku godzin warsztatowych.

Złóż zamówienie na warsztaty/etiudę

Telefon

501 898 986

E-mail

ksakrofly@gmail.com

Social media

@ksakrofly

Adres

ul. Kraterowa 10a/2, Suchy Las

Kontakt

Formularz kontaktowy

Klub Sportowy AKRO FLY
Skontaktujemy się z Tobą przez e-mail lub telefonicznie.